#15 - Hokjesgeest
Eerstejaarsstudenten affichewedstrijd 2017

Het thema is ‘Hokjesgeest’. Nederland was in de 19e en in de 20e eeuw een sterk verzuild land. De katholieke kinderen gingen naar katholieke scholen, hun ouders lazen katholieke kranten en het hele gezin luisterde naar de katholieke radiozender KRO. Zo was het ook met de protestanten, de socialisten en de liberalen maar dan vanuit hun achtergrond. Pas in de jaren ’70 brokkelt de verzuiling af.

45 jaar later lijkt Nederland weer heel hard aan het verzuilen, maar nu gaat de discussie over zwarte en witte scholen en zwarte piet of schoorsteenveegpiet. In de politiek staan maandelijks nieuwe partijen op en het populisme viert hoogtij. En we zien deze beweging ook in de rest van de wereld opkomen. Grenzen worden minder open en mensen willen zich weer verhouden tot een groep.