#29 - Arc & Sonnet 

Xtian Miller (VS)


Xtian Miller is een zeer gedreven ontwerper uit Detroit. Naast zijn werk bij een grote designstudio, werkt hij in zijn vrije tijd graag aan persoonlijke projecten. Op experimentele wijze vertaalt hij zijn inspiratiemateriaal naar abstracte posters met een hoofdrol voor geometrie & typografie.
Ontwerpers halen inspiratie uit de meest uiteenlopende dingen. Bijzonder aan de twee posterseries van Xtian Miller is dat zijn inspiratiebron zoveel verschilt van de vertaling.

Zo zijn gebouwen over heel de wereld de inspiratie voor de posterserie ARC. En zijn in de 16e eeuw door William Shakespeare geschreven gedichten verbeeld in de serie Sonnet.